top of page
High Fives

UPPROP & PROJEKT

Upprop och projekt: Nyheter
shutterstock_238052806.jpg

UPPROP 1- INSAMLINGSSTIFTELSEN SPINNA-KK-ER FOUNDATION STARTAR

1 dec 2020

Kort bakgrund  - varför bilda en stiftelse
Göteborg och västra Sverige har många framgångsrika och anrika tillverkningsindustrier som idag, för att säkerställa sin egen framtida relevans bjuder in nya innovativa startups då innovationstakten är mycket snabbare och mer global än tidigare. Denna region har också ett unikt innovationssystem i världsklass, bland de främsta regioner/städer i världen. 
I regionen föds många innovativa företag men många säger sig ha svårigheter att växla upp sin verksamhet tillräckligt snabbt och nå en global tillväxt. Det talas ofta om att det saknas kapital för scaleup-bolagen, medan företagarna själva också nämner att gäller hitta och attrahera hit rätt talanger och rätt service providers i termer av samarbetspartners, leverantörer och kunder. Vi alla som bor, verkar och driver företag i regionen vill se tillväxtmöjligheter för företagen och tror att vi kan genom att stifta en neutral plattform, ett så kallat ”community”, för och av framgångsrika entreprenörer som kan stötta initiativ som skapar bättre förutsättningar för bolag att skala upp i Västsverige och för att lyckas skapa den kraft som behövs för att bygga ett ekosystem där bolagen kan skalas upp till nya globala framgångsrika företag (unicorns) som säkerhetsställer jobb och en levande region i världsklass.
Stiftelsen är som sagt till för att stötta befintliga initiativ och vid behov starta nya initiativ som tillför i detta ekosystem, av entreprenörer för entreprenörer, men också med finansiellt stöd från andra stiftelser och sk family offices. Den viktigaste uppgiften stiftelsen har är att stimulera till att fler synliggöra framgångsrika företag, dess grundare och ledare och vara tillförande till det befintliga innovationssystemet som redan är i världsklass.

Finansiering för vad och för vem: Stiftelsen SpinnaKKerfoundation vill snabbt komma igång, men en liten administration och styrelse och söker nu medel för att a) forma sig och planera för fler utfästelser och bidrag till aktörer i paritet med syfte och ändamål b) delfinansiera och vara medsökande till förstudien "Horisont". c) bjuda in till att fler initiativ liknande som upprop2 beskriver d) bygga upp styrelsen med god representation från "communityt" e) bjuda in fler hedersledamöter att sitta i en urvalskommitté för att avgöra vilka projekt som är lämpliga att stötta och inom ramen för stiftelsen syfte och ändamål.

shutterstock_633074342.jpg

UPPROP 2-  "HORISONT"/ HOUSE OF GROWTH GOTHENBURG

28 maj 2021

Upprop projekt - initiativ "Horisont" genom Insamlingsstiftelsen Spinna-KK-erfoundation

Kort bakgrund: Stiftelsen skapades i samband med att ett femtiotal entreprenörer i GBG formar ett manifest för att påkalla vad de saknar i staden, regionen och även denna del av Norden för att de skall kunna skala upp sina verksamheter. Under det senaste året har det, i en större kontext, vuxit fram en önskan om att få en samlad och tydlig och gemensam mötesplats. Genom att ha kartlagt behoven genom djupintervjuer och hålla worksshops finns det nu ett koncept och implementerinsgplan. När: Målsättningen är att starat de första träffarrna redan i augusti samt ha den första delen i mötesplatsen klar i oktober 2021. Vem bakom: Initiativ är en informell gruppering som kallar sig för "Horisont". Där finns några drivande personer och projektledare som ihop definierat omfattning av upplägget. Oerhört många, redan framgångsrika entreprenörer i VästSverige ihop personer från innovationssystemet, forskning från Handelshögskolan, staden och regionen, handelskammaren samt investerare både lokala och nationella bekräftar att de vill se denna mötesplats komma till stånd. Gruppen har även lobbat hårt i Göteborgs stad, Business Region Göteborg samt regionen, som nu kommer att bygga viss infratstruktur, en helt ny stadsdel som en techstad. Eftersom gruppens alla insatser hittills är helt ideella och den inte finns någon formell organisation bakom, har gruppen valt att söka stöd och finansiering hos Stiftelsen Spinna-KK-er foundation. Horisont har identiferat många bra spelare som gemensamt kan bygga upp denna tech scen.  Finansiering och budget: Hubben kommer att drivas i samverkan och kommer finansieras genom medlemsskap samt bidrag/ startkapital av stiftelsen. Medel kommer att sökas från offentliga aktörer, men målsättningen är att driva detta på affärsmässiga grunder i första hand. Eftersom det offentliga definierar att den privata sökande parten är allmännyttig, har gruppen Horisont vänt sig till stiftelsen för att snabba på ett beslut och agerande. För vem:  Denna satsning är neutral och skall finnas tillgänglig för många, framförallt initiativ till att skapa en bättre tillväxtmiljö för skalande företag!

shutterstock_1693639507.jpg

UPPROP 3- TBA


Har du någon bra idé om projekt så kan det hamna här. Hör av dig!

bottom of page