top of page
shutterstock_238052806_edited.jpg

SPINNA-KK-ER FOUNDATION

Främjar skapande och drift av mötesplatser, nätverk och processer för tillväxtstarka entreprenörer, gärna med nordiskt dna och med globala mål.

At SpinnaKKer Foundation, wellbeing is at the forefront of what we’re working together towards. Our programs and activities are designed to be a catalyst that helps community members reach their goals and fulfill their potential. Learn more about the positive impact we have and join us in bringing about positive change.

Get in Touch
Om stiftelsen: Welcome

OM SPINNA-KK-ER FOUNDATION

Vi främjar initiativ som skapar förutsättningar för kraftig tillväxt.

Spinna-KK-er Foundation är en stiftelse som ämnar stödja individer och organisationer vars insatser främst skapar global tillgänglighet och bidrar med ett hållbart perspektiv, genom och för entreprenörer.


Stiftelsen främjar i första hand aktiviteter och individer med koppling till västra Sverige, därefter även nationella och internationella ändamål.


Stiftelsen ämnar att:

i enlighet med syfte och ändamål
- Främja insatser som arbetar för att skapa och driva effektiva nätverk, mötesplatser eller liknande, främst riktade till och för entreprenörer med tillväxtfokus.
- Främja insatser som synliggör tillväxtstarka entreprenörer.
- Främja insatser för investeringsklimatet, i första hand i västra Sverige
- Främja insatser för att stimulera affärsklimatet för global tillväxt, i första hand i västra Sverige 
- Främja utbildning, forskning och kultur
- Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
- Dela ut stipendier och ge bidrag  
- Driva egna initiativ, projekt och verksamheter i ett tillförande perspektiv till det befintliga innovationssystemet i världsklass

shutterstock_1693639507.jpg
Om stiftelsen: Who We Are

VI STÅR BAKOM SPINNA-KK-ER FOUNDATION

Bakom stiftelsen Spinna-KK-er Foundation står ett antal framgångsrika entreprenörer som med grundandet av Spinna-KK-er vill skapa förutsättningar för ett nytt nätverk sk "community" som kan stimulera och stötta initiativ av att bygga infrastruktur i form av Kompetens (läs talang), Kapital och tjänster som många entreprenörer behöver ha för att kunna skala upp sina bolag på riktigt!. Vi riktar oss främst till 

Västra Sveriges entreprenörer som har ett Nordiskt DNA och med global potential samt med hållbarhet  och innovation i fokus.

Stiftelsens initiativtagare och grundare är Christine Bjärkby, som under många år arbetet med att koppla samman tillväxtbolag och kapital både lokalt, nationellt och internationellt.  Mikael Von Dorrien som är en av de övriga grundarna, har bidragit stort genom att lyfta in viktiga aktörer till regionen och satsningen, främst genom sitt Nordiska och internationella nätverk inom både tillväxt och kapital samt sina erfarenheter att bygga upp "communities, hubbar över hela världen på uppdrag av Nordiska ministerådet. Stiftelsen kommer att drivas av en kompetens och representativ styrelse från ekosystemet och de mest framgångsrika entreprenörerna i regionen som hedersledamöter.  Stiftare är familjen Sager. Vi välkomnar fler stiftelser, staden, regionen, företag, andra ideella verksamheter, privatpersoner att vara med och stötta framtidens bolag med global potential och som skapar fler jobb och tryggar vår tillväxt i Västra Sverige och Norden. 

Om stiftelsen: About Us

KONTAKTA SPINNA-KK-ER FOUNDATION

Vill du veta mer om vår verksamhet - och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss genom att fylla i formuläret till höger!

Postadress; Kullavägen 18 a, 435 43 Pixbo      Besöksadress; Vasaplasten 8, 411 34 Göteborg

Vill du donera - ange namn/företag

PG-konto: 1897949-2

BG-nummer: 5682-3370

Tack för ditt meddlande!

Om stiftelsen: Contact
bottom of page